ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019

 ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΩΡΑ
 Δευτέρα   
 Κοπτική - Ραπτική     
 Β  5:00 - 6:00 μ.μ. 
 Δευτέρα  Ραπτομηχανές  Β  7:00 - 8:00 μ.μ.
 Δευτέρα Λαογραφικό Τμήμα
Β
 7:00 - 8:00 μ.μ.
 Δευτέρα  Λύρα - Λαούτο - Μαντολίνο - Μπουζούκι 
Γ
 5:00 - 8:00 μ.μ.
 Δευτέρα  Παιδική Χορωδία
Α
 6:00 -7:00 μ.μ.
 Τρίτη   Λύρα - Λαούτο - Μαντολίνο - Μπουζούκι   Γ  5:30 - 8:30 μ.μ.
 Τρίτη  Ζωγραφική Α
 Β  5:00 - 6:00 μ.μ.
Τρίτη Ζωγραφική Β Β 6:00 - 7:00 μ.μ.
Τρίτη Χορός Α Α  4:45 - 5:45 μ.μ.
Τρίτη Χορός Β Α 7:05 - 8:05 μ.μ.
Τρίτη Χορός Γ Α 5:55 - 6:55 μ.μ.
Τρίτη Χορός Δ (Ενηλίκων) Α 8:10 - 9:10 μ.μ.
Πέμπτη Θεατρικό Παιχνίδι Α 5:00 - 6:30 μ.μ.
Πέμπτη DeCoupage B 5:00 - 6:30 μ.μ.
Πέμπτη Κιθάρα Γ 6:00 -9:00 μ.μ.

diahoristiko2

  • key

K

e

y

c

e

r

t


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ