Το θεατρικό παιχνίδι συνιστά την πιο δημιουργική μορφή κατευθυνόμενου παιχνιδιού, καθώς πηγάζει από συγκεκριμένα ερεθίσματα που αφορούν την τέχνη, τη λογοτεχνία, την κοινωνική πραγματικότητα.

Μέσα από την εξέλιξή του, στοχεύει στην ολόπλευρη εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Το θεατρικό παιχνίδι ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια και ο χρόνος ενασχόλησης με καθένα από αυτά είναι ανάλογος με την πνευματική ωριμότητα, τη ψυχοσύνθεση, καθώς και τις ανάγκες των παιδιών.

Σταδιακά απελευθερώνεται ψυχοκινητικά το παιδί καθώς στην πορεία οι τυχόν αντιστάσεις του λύνονται, αποκτά φίλους, συνεργάτες στο παιχνίδι, παίρνει πρωτοβουλίες και αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του.

Στο τέλος οδηγείται σε δράσεις πρωτογενείς και τόσο απελευθερωτικές για την ψυχή του.

Βέβαια το θεατρικό παιχνίδι, δεν είναι «θεατρική παράσταση». Δεν έχει την ανάγκη να παιχτεί σε κάποια σκηνή ούτε στοχεύει στην αποκάλυψη ταλέντων.

Είναι η χαρά της καθολικής συμμετοχής και επιβράβευση, είναι το όφελος που αποκομίζει ψυχικά και πνευματικά το κάθε παιδί που συμμετέχει.

Αξία για μας έχει να απολαμβάνουμε ότι με πειθαρχεία ψυχής και όχι με ψυχαναγκασμό δημιουργούμε.

Ο Τομέας Θεατρικού Παιχνιδιού είναι από τους παλαιότερους Τομείς που λειτουργούν στο Κέντρο μας και έχει να επιδείξει αξιόλογες εκδηλώσεις.

Υπεύθυνη Τομέα : κ. Ρένα Βουϊδασκάκη.

diahoristiko2

  • key

K

e

y

c

e

r

t


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ